home

Agenda

Aanmelden congressen, cursussen e.d.

29 mei 2019, Congres te Zeist: Als somberheid de oude dag beheerst

Depressie, rouw en eenzaamheid zijn veelvoorkomende stoornissen bij ouderen. Vroegtijdige herkenning en behandeling is cruciaal voor het welbevinden van ouderen. Diagnostiek is lastig omdat de stoornissen overeenkomsten vertonen met elkaar en zich vooral somatisch uiten. Herkent u de signalen van depressie, (gecompliceerde) rouw en eenzaamheid bij ouderen? Weet u welke (medicamenteuze) behandelinterventies u voorhanden heeft? En hoe gaat u om met depressie bij dementerende ouderen?

Gedurende deze studiedag bepaalt u zelf de inhoud van deze dag. U gaat uiteen in twee rondes met verdiepingssessies. Dit biedt u de kans om uw persoonlijke leerrendement te vergroten door de thema's te kiezen waar u in uw dagelijkse werkzaamheden tegenaan loopt. Hieronder vindt u een korte omschrijving van de sessies.

Differentiaaldiagnose van getoonde (somatische) symptomen
Rouw en gecompliceerde rouw bij ouderen - onderscheid en differentiaaldiagnostiek met depressie
Overzicht van psychotherapeutische interventies bij ouderen met een depressie
Levensfase problematiek bij ouderen
Depressie en somberheid bij dementie - verwant en moeilijk te onderscheiden
Behandeling van depressie met psychofarmaca

Zie verder bij Medilex


top

11 juni 2019 Congres te Zeist: Personen met verward gedrag in beeld

Personen met verward gedrag blijven steeds vaker thuis wonen en participeren in de maatschappij. Hun zorgvraag is echter onverminderd urgent. Er is behoefte aan een ambulante werkwijze met een actieve basis in de wijk, dichtbij de cliënt. Hoe kunt u deze ambulante hulpverlening het beste vormgeven? En hoe houdt u daarbij rekening met actuele wetgeving zoals de Wet verplichte ggz en het beroepsgeheim?

Om te voorkomen dat cliënten tussen wal en schip raken, is het belangrijk om verward gedrag vroegtijdig te signaleren en te behandelen. Signalering en behandeling van verward gedrag kan echter lastig zijn doordat er uiteenlopende verschijningsvormen zijn. U dient rekening te houden met verschillende aspecten, zoals zelfstigma, culturele diversiteit, persoonlijke grenzen en agressie. Hoe beïnvloedt cultuur bijvoorbeeld het gedrag? Waarom vertoont iemand agressief gedrag en wat kunt u doen om agressief gedrag te de-escaleren? En hoe begeleidt u uw cliënt als deze na een crisis weer naar huis gaat?

Bied persoonsgerichte, ambulante zorg aan personen met verward gedrag!

Onder leiding van dagvoorzitter Bauke Koekkoek gaan deskundige sprekers dieper in op de volgende onderwerpen:

De wijkgerichte benadering in de praktijk - hoe geeft u dit het beste vorm?
Migranten met verward gedrag - in hoeverre is het gedrag cultureel bepaald?
Wat kunt u doen om te voorkomen dat agressief verward gedrag doorslaat in een crisissituatie?
De inzet van de Wet verplichte ggz bij personen met verward gedrag - ambulante gedwongen opname.
Informatieverstrekking in de keten - welke informatie mag u delen met uw partners in het kader van het beroepsgeheim, de AVG en de nieuwe Wet verplichte ggz?

Zie verder bij Medilex


top

24 sept. 2019, congres: Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking; signaleren en begeleiden

Door de stijgende levensverwachting komt dementie bij mensen met een verstandelijke beperking steeds vaker voor. Op 40-jarige leeftijd heeft 25% al symptomen van deze ziekte. Het vroegtijdig herkennen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking is vaak lastig maar wel belangrijk om de kwaliteit van leven hoog te houden. Symptomen zoals geheugenproblemen, trager handelen, verslechtering van de motoriek en spraakproblemen worden pas laat als dementie herkend.

Als zorgverlener speelt u een belangrijk rol in de signalering en begeleiding van cliënten met dementie en een verstandelijke beperking. Weet u waar u op moet letten bij het signaleren van dementie? Hoe u uw cliënt actief houdt? Wat u wel en niet moet doen met prikkels? En hoe u kunt ondersteunen bij gevorderde dementie?

Herken dementie bij mensen met een verstandelijke beperking en leer wat u kunt doen om de kwaliteit van leven hoog te houden.

Zie verder bij Medilex


top

Links naar algemene congresagenda's psychiatrie

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16