home

> Agenda

Aanmelden congressen, cursussen e.d.

17 mei 2017, congres: De veelkleurigheid van Agressie - Naar een beter begrip en effectieve preventie en behandeling van agressie in de GGz

Hulpverleners in de GGz lopen een relatief hoog risico om tijdens hun werk met agressie geconfronteerd te worden. Agressie is bepaald geen eenvormig fenomeen. Afhankelijk van de persoonlijke en psychopathologische kenmerken van de patiënt, de aard van de interacties met mensen die hij of zij ontmoet, en de omgeving waarin de patiënt verblijft, krijgt de agressie specifieke inhoud en kleur. Om deze reden moeten we de variëteit in het optreden van agressie van onze patiënten goed leren kennen. Dit biedt de basis voor preventie en effectieve behandeling op maat. Door agressie in iedere situatie opnieuw te analyseren en begrijpen, kunnen we naar verwachting nog effectiever werken aan doelgerichte preventie en behandeling.

Zie verder bij Sympopna


top

19 mei 2017, training: Samen Beslissen met behulp van ROM en Kwaliteitsstandaarden

Het NIP leidt het project ‘Samen beslissen’: een project waarin met subsidie van het Zorginstituut Nederland trainingen ontwikkeld worden waarin een professional en een ervaringsdeskundige sámen een training geven om hulpverleners beter toe te rusten op het Samen beslissen met de patiënt. De gratis trainingen worden gegeven voor professionals in zorginstellingen én voor vrijgevestigden.

Zie verder bij NIP


top

16 juni 2017, studiedag: Op de sofa van de huisarts en de POH-GGZ

Op vrijdag 16 juni 2017 besteden we tijdens een nieuwe editie van de studiedag ‘Op de sofa van de huisarts en de POH-GGZ’ opnieuw aandacht aan een aantal veelvoorkomende psychische problemen waar u in de huisartspraktijk mee te maken kunt krijgen.

Zie verder bij Mark Two Academy


top

Links naar algemene congresagenda's psychiatrie

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16