home

Agenda

Aanmelden congressen, cursussen e.d.

11 juni 2019 Congres te Zeist: Personen met verward gedrag in beeld

Personen met verward gedrag blijven steeds vaker thuis wonen en participeren in de maatschappij. Hun zorgvraag is echter onverminderd urgent. Er is behoefte aan een ambulante werkwijze met een actieve basis in de wijk, dichtbij de cliënt. Hoe kunt u deze ambulante hulpverlening het beste vormgeven? En hoe houdt u daarbij rekening met actuele wetgeving zoals de Wet verplichte ggz en het beroepsgeheim?

Om te voorkomen dat cliënten tussen wal en schip raken, is het belangrijk om verward gedrag vroegtijdig te signaleren en te behandelen. Signalering en behandeling van verward gedrag kan echter lastig zijn doordat er uiteenlopende verschijningsvormen zijn. U dient rekening te houden met verschillende aspecten, zoals zelfstigma, culturele diversiteit, persoonlijke grenzen en agressie. Hoe beïnvloedt cultuur bijvoorbeeld het gedrag? Waarom vertoont iemand agressief gedrag en wat kunt u doen om agressief gedrag te de-escaleren? En hoe begeleidt u uw cliënt als deze na een crisis weer naar huis gaat?

Bied persoonsgerichte, ambulante zorg aan personen met verward gedrag!

Onder leiding van dagvoorzitter Bauke Koekkoek gaan deskundige sprekers dieper in op de volgende onderwerpen:

De wijkgerichte benadering in de praktijk - hoe geeft u dit het beste vorm?
Migranten met verward gedrag - in hoeverre is het gedrag cultureel bepaald?
Wat kunt u doen om te voorkomen dat agressief verward gedrag doorslaat in een crisissituatie?
De inzet van de Wet verplichte ggz bij personen met verward gedrag - ambulante gedwongen opname.
Informatieverstrekking in de keten - welke informatie mag u delen met uw partners in het kader van het beroepsgeheim, de AVG en de nieuwe Wet verplichte ggz?

Zie verder bij Medilex


top

Links naar algemene congresagenda's psychiatrie

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16